Balkan Antantı ve Sadabat Paktı:

IV. 2.DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDE TÜRKİYE

1. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı:

 Balkan Antantı ve Sadabat Paktının amacı ve maddeleri.

Balkan Antantı(9 Şubat 1934)

Antantın Oluşmasının Sebebi: 1933’den sonra İtalya’nın hızlı bir şekilde silahlanarak Balkanlar’a yönelik politikalar üretmesi Balkan devletlerini ve Türkiye’yi endişelendirmiştir.

Antantı Oluşturan Devletler:

Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya

Bu antant devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve iç işlerine karışmama esasına dayanıyordu.

Önemi:

1-Türkiye Yunan sınırını güvence altına aldı.

2-Türkiye bölgede lider konumunda olduğunu gösterdi.

3-Türkiye uluslararası barışa katkıda bulunmak istediğini gösterdi.

4-Montrö Antlaşması için Türkiye taraftar buldu.

Not: Balkan Antantı II. Dünya Savaşının başlaması ile dağıldı.

1.BALKAN PAKTI (1954)

Kuruluş Sebebi: SSCB’nin Balkanlar’a yönelik saldırgan tutumu

Kurucu Üyeleri: Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Açıklama: Yugoslavya’nın SSCB’ye yaklaşması ve Kıbrıs Meselesinden dolayı pakt kurulduğu yıl dağıldı.

Sadabat Paktı (9 Temmuz 1937)

Sebebi: İtalya’nın Akdeniz Havzası ve Ortadoğu’ya yönelik saldırgan tutumu.

Katılan Devletler:

Türkiye, İran, Afganistan ve Irak

Önemi:

1-Türkiye İran ve Irak sınırını güvence altına aldı.

2-İtalya’ya karşı Balkanlar’da önemli bir caydırıcılık rolü üstlenmiş olan Türkiye Sadabat Paktı ile de tavrını devam ettirerek dünya barışına katkıda bulunma istediğini göstermiştir.

 3-Türkiye bölgede öncü durumda olduğunu göstermiştir.

NOT: II. Dünya Savaşı başlayınca pakt dağılmıştır.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !